misilleme

« Sözlük Dizinine Dön

1. Cezalandırmak amacı ile aynısı veya benzeri ile karşılık verme. 2. Bir devletin, başka bir devleti hukuk dışı ve haksız olarak gördüğü uygulama ve kararlarından vazgeçirmek veya onu cezalandırmak için başvurduğu; güç gösterisi, ambargo, pasif abluka, söz konusu devlete ait para ve malların blokajı gibi uygulamaları içeren baskıcı tedbirler.

İngilizcesi:
reprisal /retaliation
« Sözlük Dizinine Dön