mozayik toplum

« Sözlük Dizinine Dön

Bir devlet çatısı altında toplanmış fakat dil, din, etnik köken veya ırk özellikleri bakımından farklılık gösteren alt gruplara ayrılmış toplum.

İngilizcesi:
mosaic society
« Sözlük Dizinine Dön