ödeme gücü ilkesi

« Sözlük Dizinine Dön

En adil verginin, ödeyen kişinin o verginin kullanımı sonucu ortaya çıkacak hizmetten yararlanıp yararlanamayacağına bakılmaksızın, sahip olduğu servet veya gelire bağlı olarak, yani ödeme gücüne göre belirlenmesini öngören ilke.

İngilizcesi:
ability to pay principle
« Sözlük Dizinine Dön