olumsuz dışsallık

« Sözlük Dizinine Dön

Bir olay, olgu ya da sürecin doğal akışı içinde kendi dışındaki düzenekler üzerinde istenmeyen ya da zararlı etkiler meydana getirmesi. Örn. Bir fabrikanın denize bıraktığı kirli atıklardan balıkçıların zarar görmesi. bkz. dışsallık, olumlu dışsallık.

İngilizcesi:
negative externality
« Sözlük Dizinine Dön