olumlu dışsallık

« Sözlük Dizinine Dön

Bir olay, olgu ya da sürecin doğal akışı içinde kendi dışındaki düzenekler üzerinde arzu edilen veya yararlı etkiler doğurması. Örn. Birisinin bahçesini ilaçlamasından komşu bahçelerin de yararlanması; birinin bahçesinin çiçeklerinden arıcılık yapan komşusunun da yararlanması. bkz. olumsuz dışsallık, üretimde dışsallık, tüketimde dışsallık, dışsal ekonomiler, sosyal fayda.

İngilizcesi:
positive externality
« Sözlük Dizinine Dön