OPEC

« Sözlük Dizinine Dön

Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilâtı. 1960 yılında S. Arabistan, Irak, Kuveyt ve Venezüella başta olmak üzere başlıca petrol üreticisi ve ihracatçısı 13 üye ülke tarafından, üye ülkelerin petrol üretim ve ihracatlarında, petrol fiyatlarının tespitinde ortak politikalar uygulayarak dünya petrol piyasasındaki paylarını artırmak ve petrol gelirlerini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla kurulmuş olan örgüt. Özellikle 1970’li yıllarda uyguladığı, üretimi kısıp fiyatları katlamalı olarak artıran politikalarla oldukça etkili olmuş bir teşkilât olan OPEC, sonraki yıllarda -bütün kartellerde olduğu üzere- ekstra kâr için kotayı delerek ortakları aldatma eğilimi başta olmak üzere, siyasi-ekonomik nedenlerle, eski gücünü kaybetmiştir.

İngilizcesi:
OPEC
« Sözlük Dizinine Dön