optimalite

« Sözlük Dizinine Dön

1. En elverişli, en uygun koşulların bileşimi, optimuma ulaşılmışlık hali. 2. Amaçlara ulaşabilmek için gerekli koşullar, ya da üretim için gerekli faktörlerin uygun bileşenler halinde bir arada bulunmaları durumu; bu koşullar çerçevesinde istenen sonuçların elde edilmesi.

İngilizcesi:
optimality
« Sözlük Dizinine Dön