örtük maliyet

« Sözlük Dizinine Dön

Üreticinin, kendi sahip olduğu için piyasaya herhangi bir ödeme yapmadan kullandığı üretim faktörlerinin maliyeti. Örn. Mülkü kendine ait olan bir gayrimenkulün kira bedeli; kendi işyerinde çalışan kişinin başka birinin yanında çalışması halinde alacağı ücret, veya yaptığı işi başka birisine yaptırdığında ödeyeceği bedel gibi maliyetler birer örtük maliyettir. bkz. maliyet, açık maliyet, fırsat maliyeti, ekonomik maliyet.

İngilizcesi:
implicit cost
« Sözlük Dizinine Dön