otoriter kişilik

« Sözlük Dizinine Dön

İkinci Dünya Savaşı sonrası hız kazanan Yahudi Düşmanlığına neden olan faktörleri araştıran T.W. Adorno’nun başkanlığında bir grup Amerikalı sosyal bilimcinin tanımladığı; geleneksel veya mensup olduğu grubun değerlerine aşırı bağlılık ve bu değerleri ihlal edenlerin şiddetle cezalandırılmasından yana olmak; kişiye özgü olana saygısız ve basmakalıpçı, otorite bakımından kendi üstünde olana aşırı itaatkar, buna karşılık emrindekilere karşı ise baskıcı, ilişkilerinde katı davranma; insanlara karşı içten içe bir güvensizlik duyma vb. özelliklerle tezahür eden kişilik tipi. bkz. kişilik.

İngilizcesi:
authoritarian personality
« Sözlük Dizinine Dön