özyönetim

« Sözlük Dizinine Dön

Toplumsal yaşamın bütün evrelerinde yöneten-yönetilen ikilemini kaldırıp, özellikle de işletmelerde çalışan işçileri hem işletmenin sahibi, hem de yöneticisi durumuna getirerek, katılımcı parlamenter sistemi doğrudan demokrasiye yakınlaştırmak, böylece daha verimli bir ortamıyla adil gelir bölüşümünü sağlamayı amaçlayan yönetim tarzı.

İngilizcesi:
self-management
« Sözlük Dizinine Dön