Phillips eğrisi

« Sözlük Dizinine Dön

Enflasyon ile işsizlik arasında var olduğu kabul edilen ters yönlü ilişkiyi koordinat düzleminde gösteren eğri. A.W. Phillips’in nominal ücretlerdeki artış oranı ile ekonomideki işsizlik oranı arasında ters yönlü bir ilişki bulunduğu yolundaki görüşünün ürünü olan Phillips eğrisi, azgelişmiş ülkelerin yanı sıra 1970’li yıllarda gelişmiş ülkelerde de yaygın olarak görülen yüksek enflasyon ve yüksek işsizliğin bir arada bulunması (stagflasyon) olgusunu açıklamakta yetersiz kaldığından, 1960’lı yıllardaki popülaritesi ve inandırıcılığını yitirmiştir.

İngilizcesi:
Phillips curve
« Sözlük Dizinine Dön