poliçe

« Sözlük Dizinine Dön

Üzerinde yazılı belirli bir tutarda paranın, bir kişiye ya da emrine ödenmesi konusunda verilen, kayıtsız şartsız bir ödeme emrini içeren, özel şekil şartlarına bağlı, kıymetli evrak niteliğindeki senet. Poliçe ilişkisinde söz konusu olan üç taraftan poliçeyi düzenleyene keşideci, alacaklıya lehdar, senedi ödeyecek olana da muhatap denir. Tedavüle çıkarılırken tamamen doldurulmayarak, sonra tamamlanmak üzere bir kısım bilgileri eksik bırakılmış poliçeye açık poliçe denir.

İngilizcesi:
bill of exchange/draft
« Sözlük Dizinine Dön