prim

« Sözlük Dizinine Dön

1. Sigorta için periyodik olarak verilen ücret; sigortalama ücretinin periyodik olarak tahsil edilen bölümü. 2. Bir işe heveslendirmek, kişileri bir işin başarılmasına teşvik etmek amacıyla ortaya konan ödül. 3. Hisse senetlerinin nominal fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki fark. 4. Dış ticaretin desteklenmesi, ihracatın teşviki ya da ithalatın frenlenmesi için uygulanan kur farkı.

İngilizcesi:
premium
« Sözlük Dizinine Dön