rastlantısal örnekleme

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. örnekleme.

İngilizcesi:
random sampling
« Sözlük Dizinine Dön