rasyo

« Sözlük Dizinine Dön

Bir işletmenin bilançosunda yer alan belirli kalemler arasında çeşitli işlemlere yahut karşılaştırmalara dayanarak hesaplanan ve söz konusu işletmenin yapısı, faaliyet ve başarı düzeyi, verimliliği, borcunu ödeyebilme gücü ile kârlılık derecesi hakkında belirli yargılara varabilmeyi mümkün kılan oranlardan her biri. Likidite oranları (8), finansal yapı oranları (17), devir hızları (8) ve kârlılık oranları (14) olmak üzere dört kategoride elliye yakın rasyo bulunmaktadır. Sık başvurulan bazı rasyolar şunlardır: 1. Cari Oran (CO): İşletmelerin paraya çevrilebilir varlıklarının (döner varlıklar/DV) kısa vadeli borçlarına (KVB) bölünmesi ile hesaplanan oran: CO=DV/KVB. 2. Likidite Oranı (LO): İşletmenin özvarlıkları ile toplam borçlarını ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren oran: LO=Toplam borçlar/özvarlıklar, 3. Aktif Devir Hızı=Net satışlar/Toplam aktifler.

İngilizcesi:
ratio
« Sözlük Dizinine Dön