likidite

« Sözlük Dizinine Dön

1. Akışkanlık, seyyaliyet. Kolayca nakit paraya çevrilebilirlik. 2. Bir işletmenin vadesi gelmiş nakdi taahhütlerini karşılayabilme gücü, borçlarını ödeyebilme yeteneği. Bir ticari işletmede bilançonun aktif kısmında yer alan kasa, bankalar hesabı, senetler ve diğer kıymetli evrak gibi doğrudan para, veya kolaylıkla paraya çevrilebilme özelliği olan varlıklara likit varlıklar; işletmenin tasfiyesi halinde varlıkların tüm borçları karşılayabilmesine gerçek likidite; işletmenin vadesi gelen borçlarını ödeyebilmek için gerekli paraya da teknik likidite denir.

İngilizcesi:
liquidity
« Sözlük Dizinine Dön