rol gerilimi

« Sözlük Dizinine Dön

Bir bireyin aynı statüsünden birbirine zıt veya birbiriyle çelişen rollerin beklendiği durumda kişinin gerginlik yaşaması. Örn. Yurtta kalan bir öğrencinin oda arkadaşı hafta sonu okulda kalmasını ve birlikte program yapmalarını, anne babası da eve gelmesini istediğinde rol gerilimi ortaya çıkar. Aynı şekilde bir öğrenciden arkadaşları birlikte oyun oynamak için zaman ayırmasını, hocaları ise daha çok çalışmasını beklerler. Öğrenci statüsünün bir sonucu olarak bu iki rol birbiri ile çelişebilir. Benzer biçimde yerinde yönetici konumdaki kişilerden üstleri emrinde çalıştırdığı kişilere disiplinli olmasını, emrindekiler ise kendilerine karşı katı disiplinli olunmamasını beklerler. Bu iki zıt rol kişide gerilim yaratır. bkz. rol çatışması.

İngilizcesi:
role strain
« Sözlük Dizinine Dön