savaş komünizmi

« Sözlük Dizinine Dön

1918-1921 yılları arasında Rusya’da meydana gelen iç savaş boyunca fabrika işçilerinin ve Bolşevik ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için köylülere baskı uygulanmasını, gerektiğinde zorla mallarına el konulmasını ve tüm sanayinin devletleştirilmesini öngören sosyal ve ekonomik politikaların sosyalist literatürdeki genel adı. bkz. NEP.

İngilizcesi:
war communism
« Sözlük Dizinine Dön