satınalma gücü paritesi

« Sözlük Dizinine Dön

SGP. Ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını dikkate alarak, paranın satınalma gücüne göre hesaplanan döviz kuru. Buna göre örneğin TL’nin Dolar cinsinden değeri şöyle hesaplanır: Orta halli bir ailenin aylık tüketim sepetine dâhil olan mal ve hizmetler diyelim ki Türkiye’de 5 bin TL’ye; aynı sepet ABD’de 2 bin Dolar’a satın alınabiliyorsa, satınalma gücü paritesine göre 1$=2,5TL’dir. Gelişmekte olan ülkeler genel olarak mal ve hizmetlerin gelişmiş ülkelerden daha ucuz olduğu için, bu ülkelerin Dolar cinsinden SGP kuru nominal kurdan daha düşük, yani yerli para aslında nominal kurun işaret ettiğinden daha değerlidir.

İngilizcesi:
purchasing power parity/PPP
« Sözlük Dizinine Dön