sermaye temerküzü

« Sözlük Dizinine Dön

Sermayenin merkezileşmesi, tek merkezde toplanması. Kapitalist rekabetin doğal bir sonucu olarak, küçük ölçekli birimlerin eritilip sermayenin belirli noktalarda merkezileşmesi, paranın giderek daha az sayıda kişi veya kuruluşun elinde toplanması, varlığını sürdürmek isteyen küçük sermaye sahiplerinin, bunu ancak bir araya gelerek büyük sermaye grupları oluşturmakla sağlayabildikleri, sermaye yoğunlaşması süreci.

İngilizcesi:
capital centralization
« Sözlük Dizinine Dön