simge

« Sözlük Dizinine Dön

Sembol. 1. Bir anlam içeren şeyin, üzerinde uzlaşılmış şekilde betimlenmesi. 2. Belirli bir insan topluluğunun uylaşımı sonucu bir özel anlam kazanan işaret veya nesne.

« Sözlük Dizinine Dön