simgecilik

« Sözlük Dizinine Dön

Sembolizm. 1. Bir düşünce ya da varlığı kendisi dışında bir işaretle niteleyerek yapılan anlatım. 2. Gerçekliğin bilgisine sembollerle ulaşılabileceği, doğal olanı aşıp aşkın ve sonsuzu yakalamanın ancak simgesel düşünmeyle sağlanabileceğini savunan düşünsel-sanatsal akım.

« Sözlük Dizinine Dön