sınıfsız toplum

« Sözlük Dizinine Dön

Marksist kurama göre, üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki çelişkinin çözüldüğü, sınıflar arası çatışmanın ortadan kalktığı ideal toplum.

İngilizcesi:
classless society
« Sözlük Dizinine Dön