soğuk savaş dönemi

« Sözlük Dizinine Dön

1947-1989 yılları arasında birbiri ile fiilen savaşmamasına rağmen ABD ile Sovyetler Birliği’nin öncülüğünde dünya ülkelerinin iki karşıt gruba ayrıldığı ve bu gruplar arasında gerginlikler yaşandığı dönem. bkz. soğuk savaş.

İngilizcesi:
the Cold War Period
« Sözlük Dizinine Dön