soğuk savaş

« Sözlük Dizinine Dön

İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan uluslararası güç dengesindeki yeniden yapılanma, Almanya’nın bölüşülmesi konusundaki anlaşmazlıklar, Doğu Avrupa’daki devletlerin komünistleştirilip Sovyetlerin nüfuz alanına sokulması tehlikesi, savaş zamanı müttefiklerin birbirlerine karşı duyduğu korku ve şüphe gibi sebeplerden kaynaklanan; politik hileler, diplomatik çekişmeler, siyasal, psikolojik ve ekonomik mücadelelerle biçimlenen ideolojik düşmanlık. Batı bloğu (Batı Avrupa ve ABD) ile Doğu bloğu (Sovyetler Birliği ve uyduları) arasında cereyan eden ve 1980’li yılların ortalarına kadar süren bu düşmanlık ve gerilim dönemi de Soğuk Savaş Dönemi olarak anılmaktadır.

İngilizcesi:
the Cold War
« Sözlük Dizinine Dön