sosyal kaytarma

« Sözlük Dizinine Dön

Grup içinde faaliyet gösterildiğinde ve ortak faaliyete olan katkılarının açıkça anlaşılmasının mümkün olmadığı durumlarda, bireylerin söz konusu faaliyete daha az gönüllü katkıda bulunmaları. bkz. bedavacılık.

İngilizcesi:
social loafing
« Sözlük Dizinine Dön