sosyal maliyet

« Sözlük Dizinine Dön

Toplumsal maliyet. Bir iktisadi etkinliğin, üretim veya tüketimin sonucunda bir bütün olarak toplumun ödediği, özel maliyet ve negatif dışsallıklardan oluşan bedel. bkz. sosyal fayda, özel maliyet, negatif dışsallık, maliyet.

İngilizcesi:
social cost
« Sözlük Dizinine Dön