sosyoekonomik düzey

« Sözlük Dizinine Dön

(socioeconomic status (SES)) Sosyal araştırmalarda tutum ve davranış farklılıklarının sınıfsal özellik taşıyıp taşımadığını görmek için bireylerin, ağırlıklı olarak eğitim, gelir ve meslek durumlarından oluşan bileşenlere göre gruplanma ölçüsü.

İngilizcesi:
SED
« Sözlük Dizinine Dön