sözel beceri

« Sözlük Dizinine Dön

Konuşma ve yazma ötesine geçecek biçimde, bir bireyin kendisini geliştirmesi, içinde yaşadığı topluluğun kural ve değerlerini anlaması, ekonomik, sosyal ve siyasal süreçlere katılım sağlaması için gerekli metinleri okuma, anlama, değerlendirme ve kullanma becerisi. bkz. sayısal beceri.

İngilizcesi:
literacy
« Sözlük Dizinine Dön