Stockholm sendromu

« Sözlük Dizinine Dön

1. Rehin alınan kişinin kendisini rehin alana karşı hayranlık beslemesi; rehin tutulduğu sırada rehin durumdaki kişinin rehincisine psikolojik veya duygusal yakınlık duyması hali. 2. İnsanların özgürlüklerini kısıtlama veya başka yollarla kendilerine zarar verenlere karşı olumlu duygular beslemeye başlamaları, onların tutum ve davranışlarını savunur ve taklit eder duruma düşmeleri.

İngilizcesi:
Stockholm syndrome
« Sözlük Dizinine Dön