suçun tıbbileşmesi

« Sözlük Dizinine Dön

Geçmişte suç olarak görülen, toplumun yerleşik normlarına aykırı bir çok davranış ve tutumun ortaya çıkışında, kişinin serbest iradesinden çok, tedavi edilebilir fiziksel veya ruhsal bir hastalığının bulunduğu gerekçesiyle, bu tutum ve davranışların ahlaki ve adli sorumluluk dışında değerlendirilerek tıbbın teşhis ve tedavi alanı içine alınması. Bu çerçevede geçmişte suç olarak kabul edilen bir çok tutum veya davranış artık doktor, psikolog, psikiyatrist veya terapistlerin tedavi kapsamına alınmaya, toplumun genel davranış kurallarına aykırılık oluşturan durumlar psikiyatrik hastalık, düzensizlik veya sendrom olarak yeniden tanımlanmaya başlanmıştır. bkz. sapkınlığın tıbbileşmesi.

İngilizcesi:
medicalization of crime
« Sözlük Dizinine Dön