tahvil

« Sözlük Dizinine Dön

Anonim şirketlerin, devlet veya kamu kuruluşlarının ödünç para bulabilmek için nominal değerleri eşit olmak üzere çıkardıkları nama ya da hamiline yazılı olabilen, geri ödeme süresi genellikle bir yıldan uzun olan borç senetleri. Orta ve uzun vadeli borçlanma senedi.

İngilizcesi:
bond
« Sözlük Dizinine Dön