takas

« Sözlük Dizinine Dön

1. Trampa. Bir mal veya hizmetin para aracılığı olmaksızın başka bir mal veya hizmet ile değiştirilmesi. Değiş-tokuş. 2. İki veya daha fazla sayıda ülke arasında yapılan anlaşmalara göre, efektif para veya senet alış-verişi olmadan alacak ve borçların karşılıklı olarak artırılıp azaltılması, borçların alacaklarla kapatılması. Dış ülkeden yapılan ithalatın döviz mübadelesine gerek kalmaksızın mal ihracı suretiyle karşılanması.

İngilizcesi:
barter
« Sözlük Dizinine Dön