tefecilik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Mali krize düşmüş, şiddetle paraya ihtiyaç duyan kimselere piyasadaki normal faiz oranı ya da vade farkının çok üzerinde bir bedelle borç vermek; aşırı faizle para satmak. 2. vurgunculuk. Koşulların elverişsizliğinden, ihtiyacın aciliyeti ve insanların çaresizliğinden yararlanarak bir sorunun çözümünü ya da bir ihtiyacın giderilmesini, maliyetinin çok çok üzerinde, fahiş bir bedelle sağlamaya kalkışmak; az bir emekle büyük paralar kazanmayı geçim tarzı haline getirmek.

İngilizcesi:
usury
« Sözlük Dizinine Dön