tekel

« Sözlük Dizinine Dön

Monopol. 1. Her hangi bir alanda mevcut sistemin işleyişinin tek bir birimin kontrolünde olması; gücün tek elde toplanması. 2. Tek satıcı piyasası. Bir mal ya da hizmetin üretimi, dağıtımı veya satımının tek bir firma tarafından yapıldığı, arzın tek bir firmanın kontrolünde olduğu piyasa türü. Tek alıcı (monopson) ve tek satıcının (monopol) karşı karşıya geldiği piyasaya da zincirleme monopol ya da iki yanlı tekel denir.

« Sözlük Dizinine Dön