toplumsal formasyon

« Sözlük Dizinine Dön

Sosyal oluşum. Yeni Marksist düşüncede, ekonomik, politik, ideolojik ve teorik bir dizi farklı pratiğin oluşturduğu bütün. Toplumsal formasyon, üretim tarzı gibi bir soyutlamaya değil, egemen üretim tarzı tarafından denetlenen, birden çok üretim tarzının iç içe geçtiği somut yapılara karşılık kullanılır.

« Sözlük Dizinine Dön