tümel

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir nesne kümesinin veya sınıfın tüm üyelerinin paylaştığı ortaklık. bkz. tikel. 2. Aynı sınıfta yer alan tek tek nesnelerin özelliklerini yansıtan genel soyutlama. Örn. Ali tikel bir varlık, insan ise tümel bir kategoridir.

« Sözlük Dizinine Dön