tikel

« Sözlük Dizinine Dön

1. Aynı kategoride yer alan birimlerin her biri. 2. Herhangi bir birimin, bütünü bağlamayan bir nitelik veya özelliği, tümel olmayan. bkz. tümel.

İngilizcesi:
particular
« Sözlük Dizinine Dön