1. Bir davranış, eylem veya işlemin karar vericisi ve yürütücüsü konumundaki birey veya kurum. 2. Rol yapan, erkek sinema oyuncusu.

İngilizcesi:
actor