küresel aktör

« Sözlük Dizinine Dön

1. Çoğunlukla bir ülke, kültür, firma veya kâr amacı gütmeyen örgüt niteliğinde olmasına rağmen dünya ölçeğindeki tektipleşmenin öncüsü olan aktör. 2. Dünya çapında etkili olabilen, uluslararası sorunlarda belirleyici siyasi, ekonomik, teknolojik ve askeri güce sahip ülke.

İngilizcesi:
global actor
« Sözlük Dizinine Dön