algı dönüşümü

« Sözlük Dizinine Dön

Bireysel kavrayış süreci içerisinde, kişilere özgü özel deneyimler sonucu, algılama, anlama ve anlamlandırma biçimlerinde meydana gelen köklü dönüşüm. Örn. din, ideoloji veya paradigma değiştirmek. bkz. algı yanılması, varsanı.

İngilizcesi:
conversion
« Sözlük Dizinine Dön