Bir olay, olgu ya da süreç hakkında kamuoyunun algısını etkilemeye, değiştirmeye veya belirli bir yöne kanalize etmeye dönük yazılı veya sözlü sansasyonel, manipülatif eylemler.

İngilizcesi:
perception manipulating operation