bkz. tarihçi okul.

İngilizcesi:
German Historical School