anayasa

« Sözlük Dizinine Dön

Bir devletin temel organları ve bunlar arasındaki ilişkileri, siyasal iktidarın oluşturulma biçimi ve topluma yayılmasıyla ilgili genel kuralları, özel ve tüzel kişilerin hak, sorumluluk ve devletle olan ilişkilerinin nitelik ve sınırlarını düzenleyen, çoğunlukla da yazılı olan hukukî metin. Kanunlar kadar kolay değiştirilebilen ve genel hükümler içeren anayasaya esnek anayasa; ayrıntılı ve değiştirilmesi kanunlardan daha zor olan, bazı hükümlerinin değiştirilmesinin hukuken imkansız hale getirildiği anayasaya da katı anayasa denir.

İngilizcesi:
constitution
« Sözlük Dizinine Dön