Darwincilik

« Sözlük Dizinine Dön

C. Darwin tarafından ileri sürülen ve yaratılış öğretisini reddederek hayatı, insan ve diğer canlı varlıkların türeyişini evrim, doğadaki sürekli yenilenen var olma savaşı ve doğal ayıklanma ile açıklayan kuram. bkz. sosyal Darwincilik.

İngilizcesi:
Darwinism
« Sözlük Dizinine Dön