Doğal bilimler. Pozitif bilimler. Doğayı ve doğada olan biten olaylar ve hareketleri anlamaya ve açıklamaya çalışan bilimsel disiplinler. İnsan topluluklarının değil, insanın içinde yaşadığı maddi ortamdaki düzenlilikleri ve ilişkileri araştıran, bu düzenliliklerin bağlı olduğu kural veya yasaları belirlemeye çalışan fizik, kimya, biyoloji gibi bilimler. bkz. sosyal bilimler.

İngilizcesi:
natural sciences