Duhem-Quine tezi

« Sözlük Dizinine Dön

Belirli bir teorinin veya hipotezin sınanması sırasındaki çoklu etkileşimin, sınama sonucunun yorumunu kesinlikten uzaklaştırması. Buna göre, bir ana hipotez sınanırken onunla beraber bir çok yan hipotez de sınanmaktadır. Sınama sonuçlarının teoriye yahut beklentiye aykırı çıkması, sınanan ana hipotezden kaynaklanabileceği gibi deneyi düzenleyenin sınamayı düşünmediği diğer hipotez veya varsayımların yanlışlığından da kaynaklanıyor olabilir. Böyle bir durumda herhangi bir sınamanın ortaya çıkardığı sonucu kesin olarak yorumlama imkânsız hale gelebilir.

İngilizcesi:
Duhem-Quine thesis
« Sözlük Dizinine Dön