Bilgi toplamak amacıyla yapılan bir görüşmenin, ortamı, zamanı veya mekanından dolayı görüşülen kişinin ifadelerinin, gerçek düşünce, duygu veya tutumlarından farklılaşması. İşi acele olan bir kişinin uzun cevap gerektiren soruları kısa cevaplarla geçiştirmesi, kişilere başkalarının bilmesinden rahatsızlık duyulabilecek konularla ilgili görüşlerinin topluluk içinde veya bir başkasının yanında sorulması halinde kendi düşünceleri yerine genel kabul gören cevapları vermeleri, görüşlerinin belirli bir amaca hizmet edeceği düşüncesiyle görüşülen kişinin kendi düşünceleri yerine bilinmesini istediği şeyleri söylemesi gibi. bkz. görüşmeci yanlılığı, gözlemci yanlılığı.

İngilizcesi:
interview bias