görünmez el öğretisi

« Sözlük Dizinine Dön

Modern iktisadın kurucusu olarak kabul edilen Adam Smith’in ortaya attığı, bireysel menfaat ile toplumsal menfaat arasında bir uyumsuzluk olmadığını, kişinin kendi kişisel çıkarı peşinde koşarken topluma da hizmet ettiğini ileri süren görüş. Buna göre her birey kendi menfaati için çabalarken “görünmez bir el” tarafından ve otomatik olarak topluma da hizmet etmeye yönlendirilir. Nitekim soframızdaki et ve ekmek ile sırtımızdaki giysiyi sırasıyla kasap, fırıncı ve terzinin diğerkâmlığına değil, onların kendi çıkarları için çalışmalarına borçluyuz. Buradaki görünmez el genellikle piyasa ve fiyat mekanizması olarak yorumlanmaktadır.

İngilizcesi:
invisible hand doctrine
« Sözlük Dizinine Dön