görünmez el

« Sözlük Dizinine Dön

1. Liberal iktisat düşüncesine göre, iktisadi hayatın düzenlenmesi sırasında fiyat mekanizması aracılığıyla kendini gösteren ve piyasadaki dengeyi sağlayan düzenleyici güç. 2. Toplumu oluşturan bireylerin kendi çıkarları doğrultusunda, kendi menfaatlerine en uygun olanı elde etmeye çabalarken, aynı zamanda ve otomatik olarak toplumun çıkarlarına da hizmet etmiş olacakları görüşünden hareketle; her bireyin, kendi çıkarları için çalışırken, kendi niyeti olmaksızın, doğal olarak toplumun yararına da hizmet etmesini sağlayan, görünmeyen güç (A. Smith). Buna göre bireyler kendileri için en iyi olana ulaşmaya çabalarken görünmez el sayesinde, şayet toplum menfaati için çalışsalardı yapabileceklerinden bile daha fazla bir toplumsal faydanın gerçekleşmesini sağlamış olurlar.

İngilizcesi:
invisible hand
« Sözlük Dizinine Dön